Dotyczy: postępowania na: „Przebudowa drogi gminnej nr 111664R na działkach nr ewid. 2310, 2335/3 w miejscowości Jodłówka od km 0+00 do do km 0+046   nr IZ 271/8/2016

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

 Formularz  Ofertowy zał nr 1 do siwz

 

 

  1 ) W treści  formularza ofertowego  PKT nr 5  otrzymuje  brzmienie  5’

  2) Dodaje się nowy PKT  5 o brzmieniu

 

Niniejsze zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

…………………………………………………………………………………………

   (zakres powierzonych prac)(w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy

  Niniejsza zmiana stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana SIWZPrzebudowa drogi gminnej nr 111664R na działkach nr ewid. 2310, 2335/3 w miejscowości Jodłówka od km 0+00 do do km 0+046
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:15.07.2016 14:45
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:15.07.2016 14:45