Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA Nr XVI/115/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 36/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Rada Miejska w Pruchnik,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

Nazwa podmiotu

Zadanie do realizacji

Kwota dotacji w zł

Parafia Rzymskokatolicka w Pruchniku

Konserwacja pokrycia dachowego, zabezpieczenie stropu w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa

 

20 000

Parafia Rzymskokatolicka w Jodłowce

Remont zabytkowego obiektu – malatura wnętrza w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce

20 000

Osoba fizyczna

Remont budynku mieszkalnego, wpisanego do rejestru zabytków A-829

10 000

§ 2.

Na przeznaczone dotacje celowe przeznacza się środki zabezpieczone w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok, wyszczególnione w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Pruchnik Nr XIII/99/2015 z dnia 29.12.2015 roku.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podpisania umowy i przekazania dotacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 05:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż