udzielenia pomocy finansowej Gminie Roźwienica.

UCHWAŁA Nr XVI/117/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Roźwienica.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12, oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 464),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Udzielić z budżetu Gminy Pruchnik w 2016 roku Gminie Roźwienica pomocy finansowej w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont mostu na rzece Jodłówka w m. Czudowice na działce ewidencyjnej nr 312/1 w Czudowicach.

§ 2.

Upoważnić Burmistrza Pruchnika do podpisania porozumienia międzygminnego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w którym zostaną zawarte szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:udzielenia pomocy finansowej Gminie Roźwienica.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 07:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż