Wzniesienie obelisku.

UCHWAŁA Nr XVI/118/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie: wzniesienia obelisku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Dla upamiętnienia 1050 rocznicy chrztu Polski postanawia się wznieść obelisk z tablicą pamiątkową o treści:

966 – 2016
1050 lat chrztu Polski
Ziemia Pruchnicka.

2. Obelisk zostanie umieszczony na działce o numerze ewidencyjnym 860/22 położonej w Pruchniku, stanowiącej własność Gminy Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie obelisku sfinansowane zostanie z budżetu Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wzniesienie obelisku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż