Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2015 rok.

UCHWAŁA Nr XVI/119/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015
 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

  • Bilans z wykonania budżetu gminy Pruchnik.
  • Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Pruchnik łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2016 05:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż