Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka”.

UCHWAŁA Nr XVI/121/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka”.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Pruchnik w 2016 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka”.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2016 07:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż