Dokonanie zakupu nieruchomości w Jodłówce.

UCHWAŁA Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: dokonania zakupu nieruchomości w Jodłówce.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku poz. 446/, art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Pruchnik nieruchomości niezabudowanej w Jodłówce oznaczonej jako:

  • działka numer 2335/4 o powierzchni 0,1599 ha, objęta KW PR1J/00053058, z przeznaczeniem na przebudowę wjazdu na drogę gminną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu nieruchomości w Jodłówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2016 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż