Zarządzenie Nr 15/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 04.04.2016

w sprawie: przekazania Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pruchniku drewna budowlanego z Lasu Mienia Komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć nieodpłatnie dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku drewno budowlane z Lasu Mienia Komunalnego w Pruchniku w ilości do 50 m3, z przeznaczeniem na remont zabytkowych obiektów sakralnych w Pruchniku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.04.2016 04:32
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:27.11.2019 14:26