Remont drogi gminnej  nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1

w km 0+185-0+900

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5- przedmiar/kosztorys ofertowy

Załącznik nr 6- projekt techniczny i stwiorb

   SIWZ I ZAŁACZNIKI ZOSTAŁY  SPAKOWANE W  ZIP

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.07.2016 10:34
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.07.2016 10:34