Remont drogi gminnej  w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5- przedmiar/kosztorys ofertowy

Załącznik nr 6- projekt techniczny i stwiorb

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI ZOSTAŁY SPAKOWANE W ZIP  I SĄ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim dz. nr ewid. 990
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.07.2016 11:55
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.07.2016 11:55