IZ 271/11/2016                                                                                                                                 Pruchnik 11-08-2016

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11B, 37-200 Przeworsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 95 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 17-08-2016 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 kryterium cena 95%

P2kryterium rękojmi/gwarancji – 5%

Łączna punktacja

P1+P2

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11B, 37-200 Przeworsk

247440,80

           247440,80

P1= ----------------- *95= 95,00

           247440,80

P2 =48 m-cy = 0 pkt

95,00

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)kryterium rękojmi/gwarancji – 5%

Łączna punktacja

P1+P2

1

Strabag Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

271019,02

         247440,80

P1= -------------- *95= 86,73

         271019,02

          49-48

P2 = ----------- x 5 =0,42 pkt

          60-48

87,15

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57a,

37-560 Pruchnik

296454,86

           247440,80

P1= ----------------- *95= 79,29

           296454,86

P2 =60 m-cy = 5 pkt

84,29

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 1 40029R ul. Spacerowa w Pruchniku dz. nr ewid.1810 i cz. 1757/1 w km 0+185-0+900
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.08.2016 11:58
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.08.2016 11:58