Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce

„Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość projektu/zadania

2 420 570,00 zł, w tym ujęto dokumentację techniczną, roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocję, zakup sprzętu ICT oraz wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej

Źródło dofinansowania i kwota

  • UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 * -  999 827,33 zł
  • środki własne Gminy Pruchnik – 1 420 742,67 zł

Termin realizacji projektu**

12.01.2016 – 30.06.2018

Wykonawca projektu***

Wykonawca dokumentacji technicznej został wyłoniony zapytaniem ofertowym (art. 4 pkt. 8 UPZP) - Studio Architektury Artur Ostafijczuk ul. Podzamcze 41,37-500 Jarosław.

Wykonawcy pozostałych zakresów rzeczowych projektu zostaną wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego (roboty budowlane), zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP (pozostałe).

* więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne lub ze strony zamówieniarpo.podkarpackie.pl

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

12.01.2016 Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego SP w Kramarzówce . Projektowana sala gimnastyczna będzie budynkiem o wymiarach wewnętrznych 26,06 x 12,68 m oraz związanego z użytkowaniem sali zaplecza socjalnego przeznaczonego dla potrzeb uczniów szkoły na cele prowadzenia zajęć w ramach wychowania fizycznego oraz zajęć pozaszkolnych i popołudniowych. Budynek zaprojektowano w formie jednolitej bryły o dwóch różnych wysokościach: - część pierwsza – sala gimnastyczna - część druga - jednokondygnacyjne zaplecze socjalne - łącznik ze szkołą. Budynek będzie niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny - hala sportowa oraz zaplecze socjalne, oddzielne dla dziewcząt i chłopców, pomieszczenia do magazynowania sprzętu sportowego, sanitariaty ogólnodostępne oraz pomieszczenie trenera. Sala połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez niewielkie modernizacje pomieszczeń od strony północnej. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Kubatura obiektu wyniesie – 4789,33 m3. Zakres rzeczowy projektu obejmuje instalacje elektryczną LED oraz montaż ogniw fotowoltaicznych do 10 kV Sala gimnastyczna zostanie wyposażona w sprzęt montowany na stałe. Zakup nowoczesnego sprzętu ITC: - sprzęt teleinformatyczny w postaci 18 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym, - wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej.

19.02. – 04.08.2016 przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Pruchnik na realizację zadania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2016 19:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż