Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016.446) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Załącznik nr 1,2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2016 02:59