Dokonanie odpłatnego nabycia nieruchomości w Kramarzówce

UCHWAŁA Nr XIX/128/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie: dokonania odpłatnego nabycia nieruchomości w Kramarzówce.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pruchnik prawa własności nieruchomości w Kramarzówce oznaczonej jako działka nr 2034 o powierzchni 0,2963 ha objętej KW PR1J/00024744/5 z przeznaczeniem na parking przy cmentarzu komunalnym w Kramarzówce.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie odpłatnego nabycia nieruchomości w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2016 20:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż