IZ 271/13/2016

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka  obiektu Remizy OSP nr 2 w Pruchniku

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 16-09-2016 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 57 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

 

Termin wykonania

 

 

 

Okres gwarancji

 

 

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

Usługi Transportowe, Koparkowe, Handlowe Drapała Łukasz

Ul. Jarosławska 30

37-560 Pruchnik

44 987,25

13-10-2016

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

Zgodnie z umową

2

Zakład Robót Budowlanych „EURO KOP” Adam Ślimak

Ostrów 472

37-700 Przemyśl

43 050,74

12-10-2016

 

 

Nie dotyczy

 

 

Zgodnie z umową

3

Zakład Usługowy – Wielobranżowy

Stanisław Babiś

Świebodna 120

37-560 Pruchnik

26 936,88

13-10-2016

 

 

Nie dotyczy

 

Zgodnie z umową

4

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski

Piwoda 150

37-522 Wiązownica

83 420,10

13-10-2016

 

Nie dotyczy

 

Zgodnie z umową

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może  złożyć wraz z oświadczeniem  dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej ( art.86 ust .5 ustawy).

 

 

Przygotowała:

Elżbieta Barszczak

 Uwaga: pełna treść informacji z sesji otwarcia ofert wraz z załącznikiem nr  7 do siwz  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w PDF  została umieszczona poniżej w załaczniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbiórka obiektu Remizy OSP nr 2 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:16.09.2016 12:10
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:16.09.2016 12:10