Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym działka nr 70

SIWZ wraz z załącznikami:

Załączniki nr 1

Opis przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa

1a  Przedmiar robót-kosztorys ofertowy

1b  STWiOR

1c  projekt techniczny-mapa

Załączniki nr 2

Wzór umowy 

Załączniki nr 3

Formularz ofertowy

Załącznik nr 4

Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 5

Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia

Załącznik nr 6

Oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu   

Załącznik nr 7

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8

 

Wzór wykazu osób

 Siwz wraz załącznikami została spakowana  w ZIP i umieszczona w załączniku poniżej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym działka nr 70
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:13.09.2016 10:50
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:13.09.2016 10:50