IZ 271/13/2016                                                                                     Pruchnik 22-09-2016

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Rozbiórka obiektu Remizy OSP nr 2 w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Usługowy – Wielobranżowy, Stanisław Babiś, Świebodna 120, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 26 936,88 zł brutto, termin wykonania: 13-10-2016r. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 28-09-2016 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 60%

b)kryterium termin wykonania 40%

Ocena

Łączna punktacja

C+T

3

Zakład Usługowy – Wielobranżowy, Stanisław Babiś, Świebodna 120, 37-560 Pruchnik

26 936,88

             26 936,88

a) C= ----------------- *60= 60

            26 936,88

b)T = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 60%

b)kryterium termin wykonania 40%

Ocena

Łączna punktacja

C+T

1

Usługi Transportowe, Koparkowe, Handlowe Drapała Łukasz

Ul. Jarosławska 30

37-560 Pruchnik

44 987,25

             26 936,88

a) C= ----------------- *60= 35,93

            44 987,25

b)T = 40 pkt

75,93

2

Zakład Robót Budowlanych „EURO KOP” Adam Ślimak

Ostrów 472

37-700 Przemyśl

43 050,74

             26 936,88

a) C= ----------------- *60= 37,54

            43 050,74

b)T = 40 pkt

77,54

4

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski

Piwoda 150

37-522 Wiązownica

83 420,10

             26 936,88

a) C= ----------------- *60= 19,37

            83 420,10

b)T = 40 pkt

59,37

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbiórka obiektu Remizy OSP nr 2 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.09.2016 09:52
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:22.09.2016 09:52