IZ 271/14/2016

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym działka nr 70

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 28-09-2016 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 50 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Brutto

 

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

61031,12

15-11-2016

60 m-cy

Zgodnie z umową

2

sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko

ul. Ks. Czartoryskich 29

48946,01

15-11-2016

60 m-cy

Zgodnie z umową

3

„Usługowiec” Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

52173,76

15-11-2016

60 m-cy

Zgodnie z umową

4

Zakład Drogowy

Tadeusz Popek

 Spółka Jawna

 Rozbórz Długi 57a

37-560 Pruchnik

52809,10

15-11-2016

60 m-cy

Zgodnie z umową

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

 

Przygotowała:

Elżbieta Barszczak

 

Uwaga: pełna treść informacji z sesji otwarcia ofert wraz z załącznikiem nr  7 do siwz  Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w PDF)  została umieszczona poniżej w załączniku

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym działka nr 70
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:28.09.2016 12:08
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:28.09.2016 12:08