IZ 271/14/2016                                                                 Pruchnik 07-10-2016

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym działka nr 70

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

sanakiewicz Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 48 946,01 zł brutto, okres gwarancji – 60 m-cy. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 13-10-2016 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

G okres gwarancji 40%

Ocena

Łączna punktacja

C+G

2

sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko

ul. Ks. Czartoryskich 29

48946,01

             48 946,01

C= ----------------- *60= 60

            48 946,01

G = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

G okres gwarancji 40%

Ocena

Łączna punktacja

C+G

1

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

61031,12

             48 946,01

C= ----------------- *60= 48,12

            61 031,12

G = 40 pkt

88,12

3

„Usługowiec” Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

52 167,87

             48 946,01

C= ----------------- *60= 56,29

            52 167,87

G = 40 pkt

96,29

4

Zakład Drogowy

Tadeusz Popek

 Spółka Jawna

 Rozbórz Długi 57a

37-560 Pruchnik

52809,10

             48 946,01

C= ----------------- *60= 55,61

            52 809,10

G = 40 pkt

95,61

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym działka nr 70
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.10.2016 13:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.10.2016 13:39