Uchylenie uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr XXI/135/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie: uchylenia uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2016 23:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż