„Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łąznikiem i zapleczem”
w miejscowości Kramarzówka, dz.1687/3 

SIWZ i Załączniki do pobrania -> POBIERZ

 1. Załącznik nr 1   Opis przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa
 2. Załącznik nr 2   Wzór umowy 
 3. Załącznik nr 3   Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 4    Wykaz podwykonawców
 5. Załącznik nr 5    Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
 6. Załącznik nr 6    Oświadczenie o niepodleganiu z wykluczenia   
 7. Załącznik nr 7    Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
 8. Załącznik nr 8    Wzór wykazu wykonanych robót
 9. Załącznik nr 9    Wzór wykazu osób
 10. Załącznik nr 10  Harmonogram rzeczowo-finansowy
 11. Załącznik nr 11  Przykładowy wzór zobowiązania

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.10.2016 16:49
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.10.2016 16:49