28/10/2016    S209    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Pruchnik: Usługi związane z odpadami

2016/S 209-378366

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Pruchnik
ul. Rynek1
Pruchnik
37-560
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Barszczak
Tel.: +48 166236113
E-mail: zampub@gminapruchnik.pl
Faks: +48 166236125
Kod NUTS: PL324

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gminapruchnik.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pruchnik.bip.info.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 

 PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA  W PDF    UMIESZCZONO w ZAŁĄCZNIKU

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2017-2018.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2017-2018.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.10.2016 11:52
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.10.2016 11:52