Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2017-2018.

SIWZ i załączniki

Załącznik nr 1     formularz oferty;

Załącznik nr 2     wzór umowy;

Załącznik nr 3     opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 4     przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.;

Załącznik nr 5     wzór  sprawozdania kwartalnego;

Załącznik nr 6        Oświadczenie  o przyn.  grupy kapitałowej

                       wzór JEDZ  jest  dostępny na stronie

 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

 zostały  spakowane w ZIP i umieszczone poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2017-2018.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.10.2016 11:55
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.10.2016 11:55