UCHWAŁA Nr 231/XXXI/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie :
przeznaczenia
gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży

          Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. l, art. 37 ust l pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 262 poz. 2603 Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonać sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki Nr 889 na powiększenie działki Nr 890 celem poprawienia warunków zagospodarowania działki Nr 890 - zgodnie z przebiegiem nowej granicy zaproponowanym w dniu 15 grudnia 2005 roku na zebraniu mieszkańców wsi Rozbórz Długi: granicę ustalić w odległości około 1,8 metra od ściany budynku właścicieli działki Nr 890 tak by istniejący na gruncie hydrant ppoż. wraz z powierzchnią niezbędną do jego obsługi pozostał na działce gminnej Nr 889 i o taką samą szerokość powiększyć działkę w kierunku północnym do działki Nr 888, natomiast w kierunku drogi powiatowej ustalić nową granicę prosto do istniejącego punktu granicznego pomiędzy działkami Nr 889 i 890 tak jak na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

 

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.02.2006 09:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.11.2006 07:54