Ogłoszenie nr 338686 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”

w miejscowości Kramarzówka,  dz 1687/3

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 331515-2016
Data: 26/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

 PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁA UMIESZCZONA W PDF

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZMIANA OGŁOSZENIA Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.11.2016 13:15
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.11.2016 13:15