Pruchnik 07-11-2016.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nr referencyjny :IZ 271/16/2016

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”

w miejscowości Kramarzówka,  dz 1687/3. 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

 PEŁNA TREŚĆ MODYFIKACJI SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI ZOSTAŁA SPAKOWANA   ZIP

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:07.11.2016 14:51
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:07.11.2016 14:51