Pruchnik: Zakup i Dostawa ciągnika na potrzeby gospodarki wodnościekowej Gminy Pruchnik.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

SIWZ

 Załącznik nr 1:      Oferta

 

Załącznik nr 2:      Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 2.1.            Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Formularz 2.2.            Formularz Grupa kapitałowa

 Załącznik nr 3:      ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

 Załącznik nr 4:      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                      PEŁNA TREŚC  SIWA ZOSTAŁA SPAKOWA W ZIP

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i Dostawa ciągnika na potrzeby gospodarki wodnościekowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:25.11.2016 17:43
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:25.11.2016 17:43