INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w oparciu o WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM

PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Uproszczona zasada konkurencyjności)

IZ 271/ZO /6.4/IN/2016                                                                                         Pruchnik, dnia 28-11-2016r.

1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania: Rozbudowa szkoły

o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka,  dz .1687/3

 PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O WYBORZE WYKONAWCY W  PDF

Załączniki:

- pełna treść informacji o wyborze

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania: Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.11.2016 10:43
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:29.11.2016 10:43