Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 51/2016
Burmistrza Pruchnika
z dnia 14.11.2016

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej.

Działając na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2013.885) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektowi budżetu określonymi w Uchwale Nr 270/XLV/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28.09.2010r.

Powyższe dane stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 22:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż