Pruchnik  01-12-2016.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Znak sprawy: IZ 271/17/2016

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i Dostawa  ciągnika  na potrzeby gospodarki wodnościekowej  Gminy Pruchnik.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 PEŁNA TREŚĆ ZAPYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZNIKU

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi do post Zakup i Dostawa ciągnika na potrzeby gospodarki wodnościekowej Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:01.12.2016 10:14
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:01.12.2016 10:14