IZ 271/15/2016                                                                                                     Pruchnik, dnia 06-12-2016 r.

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2017-2018

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pruchnik

ul. Rynek 1

37-560 Pruchnik

NIP 7922033885

REGON 650900424

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ:

Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Data unieważnienia postępowania: 06-12-2016 r.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2017-2018”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.12.2016 10:49
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.12.2016 10:49