Ogłoszenie nr 360306 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Pruchnik: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2017”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

PEŁNA TREŚĆ OGŁOŚZENIA ZOSTAŁA UMOESZCZONA W ZAŁACZNIKU W PDF

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.12.2016 14:51
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.12.2016 14:51