IZ 271/17/2016                                                                                                                                            Pruchnik 07-12-2016 r.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Zakup i dostawa ciągnika na potrzeby gospodarki wodnościekowej Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ROL-MECH Grażyna i Jan Grześko Ul. Słowackiego 17, 37-550 Radymno. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 190 500,00 zł brutto, termin realizacji zamówienia o 5 dni krótszy od wymaganego, okres gwarancji – 24 m-ce. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 85 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 09-12-2016 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

T termin realizacji zamówienia -25%

G dodatkowa gwarancja – 15%

Ocena

Łączna punktacja

C+T+G

1

ROL-MECH

Grażyna i Jan Grześko

ul. Słowackiego 17

37-550 Radymno

190 500,00

     190 500,00

C= ----------------- *60= 60

      190 500,00

T=25

G=0

85

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

T termin realizacji zamówienia -25%

G dodatkowa gwarancja – 15%

Ocena

Łączna punktacja

C+T+G

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa ciągnika na potrzeby gospodarki wodnościekowej Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:07.12.2016 09:25
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:07.12.2016 09:25