Pruchnik 13-12-2016.

Informacja dla wykonawców

 

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości z  terenu Gminy Pruchnik w roku 2017

 

Nr referencyjny:  IZ 271/18/2016

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

 PEŁNA TREŚĆ  ZMIANY W ZAŁACZNIKU PDF

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana siwz Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:13.12.2016 08:58
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:13.12.2016 08:58