IZ 271/16/2016                                                                                                                                           Pruchnik 02-12-2016

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem”

w miejscowości Kramarzówka, dz.1687/3

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Eurobud Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 1 537 715,46 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi – 5 lat. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 08-12-2016 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

R okres gwarancji i rękojmi -40%

Ocena

Łączna punktacja

C+R

8

Eurobud Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bystrowice 164

37-565 Roźwienica

1 537 715,46

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 60

      1 537 715,46

R = 40 pkt

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 60%

R okres gwarancji i rękojmi -40%

Ocena

Łączna punktacja

C+R

1

Usługi Stolarsko – Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

2 147 338,68

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 42,97

      2 147 338,68

R = 40 pkt

82,97

2

Inter – Pol

Szówsko, ul. Zamojska 10

37-500 Jarosław

2 479 689,02

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 37,21

      2 479 689,02

R = 40 pkt

77,21

3

Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.

Dębno 190

32-852 Dębno (Pełnomocnik)

Marcom Sp. Z o.o.

Ul. Przemysłowa 27A

33-100 Tarnów

2 092 889,80

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 44,08

      2 092 889,80

R = 40 pkt

84,08

4

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326

37-514 Munina

1 960 428,67

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 47,06

      1 960 428,67

R = 40 pkt

87,06

5

Firma Budowlana ES-BUD

Robert Szyszkowski

Bielicha 26

26-600 Radom

2 029 500,00

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 45,46

      2 029 500,00

R = 40 pkt

85,46

6

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

Zenon Wojtowicz

Ul. M. Konopnickiej 25

37-700 Przemyśl

2 204 508,64

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 41,85

      2 204 508,64

R = 40 pkt

81,85

7

Zakład Budowlano – Konserwatorski „Arkady”

Ul. Długosza 9

37-500 Jarosław

2 188 090,27

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 42,17

      2 188 090,27

R = 40 pkt

82,17

9

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski

Piwoda 150

37-522 Wiązownica

2 108 996,88

     1 537 715,46

C= ----------------- *60= 43,75

      2 108 996,88

R = 40 pkt

83,75

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Zadanie „Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem” w miejscowości Kramarzówka, dz.1687/3 współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

fundusz ogólny

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i zapleczem w miejscowości Kramarzówka, dz .1687/3
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:02.12.2016 10:54
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:02.12.2016 10:54