Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIII/146/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy 2016 z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne do wysokości 1 220 000,00 zł brutto tj.:

  • w 2017 roku do kwoty 610 000,00 zł
  • w 2018 roku do kwoty 610 000,00 zł.

§ 2.

Zobowiązanie określone w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy w 2017 i 2018 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż