Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXIII/148/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Załącznik nr 1, 2 i 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięć:

  1. Budowa Sali gimnastycznej i wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT Szkoły Podstawowej w Kramarzówce – zmiana polega na przesunięciu kosztów w kwocie 100 000,00 zł z 2017 na 2016 rok,
  2. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku – zmniejszone zostały łącze nakłady finansowe według kosztów po przeprowadzeniu procedury przetargowej o kwotę 403 242,52 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż