Organizacja wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek oświatowych Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr XXIII/150/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek oświatowych Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 10a, 10b ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę finansowo – księgową i organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym:

 1. Przedszkole Samorządowe w Pruchniku,
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku,
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku
 4. Szkoła Podstawowa w Jodłówce,
 5. Szkoła Podstawowa w Kramarzówce,
 6. Szkoła Podstawowa w Świebodnej,
 7. Zespół Szkół w Rozborzu Długim,
 8. Gimnazjum Publiczne w Pruchniku,
 9. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku.

§ 2.

Dla obsługi jednostek wymienionych w §1 wyznacza się Referat ds. Realizacji Usług Wspólnych
w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w § 1 i § 2 powierza się jednostce obsługującej:

 1. w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych,
 2. obsługę płacową,
 3. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
 4. obsługę finansową projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
 5. rozliczanie inwentaryzacji,
 6. obsługę kadrową dyrektorów jednostek wymienionych w § 1,
 7. przygotowywanie, wspólnie z dyrektorami jednostek wymienionych w §1 projektów planów finansowych, planów finansowych i zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów,
 8. prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych w zakresie podatku VAT, niezbędnych do łącznego rozliczenia gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towarów i usług, w tym sporządzanie dokumentów źródłowych oraz informacji.

§ 4.

Szczegółowe zasady funkcjonowania referatu określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek oświatowych Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż