Organizacja wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek pomocy społecznej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXIII/151/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek pomocy społecznej Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 10a, 10b ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę finansowo – księgową i organizacyjną dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

§ 2.

Dla obsługi jednostek wymienionych w §1 wyznacza się Referat ds. Realizacji Usług Wspólnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku.

§ 3.

W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w §1 i §2 powierza się jednostce obsługującej:

  1. w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych,
  2. obsługę płacową,
  3. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
  4. obsługę finansową projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
  5. rozliczanie inwentaryzacji,
  6. obsługę kadrową dyrektorów jednostek wymienionych w § 1,
  7. przygotowywanie, wspólnie z dyrektorami jednostek wymienionych w §1 projektów planów finansowych, planów finansowych i zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów,
  8. prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych w zakresie podatku VAT, niezbędnych do łącznego rozliczenia gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towarów i usług, w tym sporządzanie dokumentów źródłowych oraz informacji.

§ 4.

Szczegółowe zasady funkcjonowania referatu określi Dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek pomocy społecznej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż