Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXIII/152/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wspomagających nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik, w ilości 26 godzin tygodniowo.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2016 06:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż