Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2016.

UCHWAŁA Nr XXIV/159/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2016.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2017 rok w wysokości 17 000,00zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Św. Floriana”.

§ 2.

Spłata zobowiązań, o których mowa w §1 nastąpi w 2017 roku z dochodów własnych gminy, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2016.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 06:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż