Ustalenie wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXIV/162/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się wysokość comiesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla Gminy Pruchnik z tytułu wykonywania zadań określonych w Statucie sołectwa i osiedla w wysokości 300 zł.

§ 2.

Dieta wypłacana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 19.12.2014 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości diety dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 06:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż