Wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Remizy OSP w Kramarzówce na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

UCHWAŁA Nr XXIV/164/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Remizy OSP w Kramarzówce na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na wynajem przedsiębiorcy – Panu Rafaelowi Gileckiemu lokalu użytkowego o powierzchni 55 m2 mieszczącego się w budynku Remizy OSP w Kramarzówce na okres 5 lat.
  2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Remizy OSP w Kramarzówce na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 06:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż