SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

-prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- o WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

ART. 11 UST. 8

NA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości z  terenu Gminy Pruchnik w roku 2017”

Sprawa nr : IZ 271/18/2016

 Pełna treść specyfikacji z załącznikami została spakowana w ZIP i umieszczona w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.12.2016 14:48
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.12.2016 14:48