IZ 271/1/2017                                                                                                                                                      Pruchnik 20-01-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

P.P.U.H. „JUREX” Jerzy Krzok Usługi i Handel, ul. Daszyńskiego 18, 37-100 Łańcut. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 195 502,00 zł brutto. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 26-01-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

 

1

P.P.U.H. „JUREX” Jerzy Krzok

Usługi i Handel

ul. Daszyńskiego 18

37-100 Łańcut

195 502,00

     195 502,00

C= ----------------- *100= 100

      195 502,00

 

 

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

C kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

 

2

F.H.U. „Bis” Bożena Kuźma

ul. Bieszczadzka 1A

37-560 Pruchnik

197 126,00

     195 502,00

C= ----------------- *100= 99,18

      197 126,00

 

99,18

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:20.01.2017 14:28
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:20.01.2017 14:28