UCHWAŁA Nr XXV/168/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póż. zm.), rt.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póż. zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 36/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

Nazwa podmiotu

Zadanie do realizacji

Kwota dotacji w zł

Parafia Rzymskokatolicka w Pruchniku

Przebudowa budynku plebanii wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkaniowe oraz ter modernizacji budynku

 

30 000

Parafia Rzymskokatolicka w Jodłowce

Remont zabytkowego wnętrza
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Jodłowce – remont chóru

20 000

§2.

Na przeznaczone dotacje celowe przeznacza się środki zabezpieczone w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok, wyszczególnione w załączniku do uchwały budżetowej Gminy Pruchnik Nr XXV/166/2016 z dnia 29.12.2016 roku.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podpisania umowy i przekazania dotacji.

§ 4.

chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2016 06:37
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.12.2016 06:37