Zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Rzeplinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rozborzu Długim.

UCHWAŁA Nr XXVI/177/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rzeplinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rozborzu Długim.

Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017 r. dokonać likwidacji Szkoły Filialnej w Rzeplinie z siedzibą w Rzeplinie 111 oraz Oddziału Przedszkolnego w Rzeplinie z siedzibą w Rzeplinie 111, podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rozborzu Długim z siedzibą w Rozborzu Długim 104.

§ 2.

Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów i wychowanków, Podkarpackiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej i Oddziału Przedszkolnego w Rzeplinie oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Rzeplinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2017 06:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż