Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr XXVI/178/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

Na podstawie art. 59 ust.1, 2 i 6, art. 61 ust. 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017 r. przekształcić Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku z o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku o strukturze organizacyjnej I-IV z oddziałem przedszkolnym.

§ 2.

Uczniom klas V-VI przekształcanej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruchniku zostanie zapewniona możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 3.

  1. Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do dokonania niezbędnych czynności do przeprowadzenia przekształcenia szkoły.
  2. O zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku zawiadamia się w szczególności:
    1. Rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku;
    2. Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie;
  3. W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku należy zasięgnąć opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2017 06:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż