Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVI/180/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

ziałając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 54 270,00 zł w tym:
    • dotacja celowa na realizację projektu: „Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania gminnego programu rewitalizacji” - 54 270,00 zł.

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie umowy nr RR-II.052.8.38.2016.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 60 300,00zł w tym:
    • realizacja projektu „Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania gminnego programu rewitalizacji” – 60 300,00 zł.
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 030,00zł w tym:
    • bieżące funkcjonowanie UM w Pruchniku 6 030,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2017 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż