Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki.

UCHWAŁA Nr XXVI/182/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Zaciągnąć w 2017 roku długoterminową pożyczkę w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), z tego 592 172,56 zł na pokrycie planowanego deficytu i 207827,44 zł na spłatę zaciągniętych rat pożyczkowych.

§ 2.

  1. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2018 z dochodów własnych gminy m.in.: udziału gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa.
  2. Spłata odsetek nastąpi w latach 2017-2018.

§ 3.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco.

§4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2017 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż